Mutaties leveren geen informatie

schepping en evolutie Reactie toevoegen

(bron: http://www.real-life.nl/rubrieken/evolutie/mutaties.html)
Het was heel makkelijk voor Darwin en consoorten om in hun tijd te verkondigen dat de ene soort uit de andere ontstaan was. Zij konden ongestoord van de daken roepen dat reptielen in vogels veranderd waren. Ze hadden er geen moeite mee om anderen te vertellen dat heel de mensheid is voortgekomen uit een aapachtig wezen. Waarom was dat voor hen geen probleem?

Omdat ze geen flauw benul hadden
van het bestaan van genen!

Wat zijn genen? Het zijn onzichtbaar kleine databanken, die zich bevinden in onze cellen. Ze bevatten alle informatie die bepalend is voor een organisme.

Elk levend wezen bevat genen. Genen bepalen wat de ‘inhoud’ van een levend organisme is, net zoals de woorden van een boek bepalen of het boek een liefdesroman, een thriller of een technisch handboek is.

Genen bepalen hoe jij eruit zien, wat je gaven zijn en wat je zwaktes zijn. De kleur van je ogen en het type van je huid, wordt bepaald door je genen.

Elk levend organisme bevat
een hoeveelheid genetische informatie.

Een vis heeft totaal andere genene dan een reptiel, vogel of mens. De genetische verschillen tussen verschillende soorten zijn onoverbrugbaar. Je kunt de genetische informatie van de ene soort niet combineren met deze van een andere soort.

Men heeft ook ontdekt dat deze informatie oneindig veel complexer en volmaakter is, dan alle computers op aarde samen ooit kunnen verwerken. De hoeveelheid informatie die onze genen bevatten, is duizelingwekkend. Alle harde schijven ter wereld zijn te klein om deze data te bevatten.

Een enkele levende cel bevat al
zoveel informatie als duizend boeken
van elk vijfhonderd pagina’s.

Bedenk even dat het menselijk lichaam
alleen al zo’n zestig biljoen cellen bevat!

Het is pas sinds enkele jaren dat men inzicht is beginnen krijgen in genen. Darwin en zijn tijdgenoten hadden daar geen kaas van gegeten. Zij hadden geen besef van erfelijke informatie, die in de celkern van planten en dieren besloten ligt, en die bepaalt hoe het nageslacht eruit zal zien.

Naast de ontdekking van de genen is er een tweede belangrijke ontdekking die men heeft gedaan. Het is eigenlijk iets wat voor de hand ligt. Het is deze regel:

Informatie ontstaat nooit uit het niets.
Elke vorm van informatie komt altijd
ergens vandaan.

Deze wet is van groot belang voor evolutie. Als een vis verandert in een amfibie, dan moet letterlijk alle genetische informatie van de vis verwijderd worden en moet er een gigantische dosis nieuwe genetische informatie toegevoegd worden, zodat het eindproduct niet langer een vis, maar een amfibie is.

Het zenuwstelsel, de spijsvertering, de hersenen, de ogen, de longen, de huid, het geraamte, de bloedbanen, en nog veel meer, moeten honderd procent veranderen. Daar is een duizelingwekkende hoeveelheid informatie voor nodig! Bovendien moet het doelgerichte informatie zijn, die geordend is, zodat ze zeer complexe systemen, zoals het zenuwstelsel of de zintuigen kan aansturen.

De wetenschap heeft zelf ontdekt
dat informatie nooit zomaar
ergens vandaan komt.

Een boek zal nooit vanzelf ontstaan, net zo min als de genetische informatie die ervoor zorgt dat een kangoeroe goed kan springen. Data in een computer komt van de programmeur. Waar komt de data vandaan in de ‘computers’ van elk levend wezen, de genen? Waar komt die onvoorstelbare hoeveelheid informatie vandaan?

Weet je wat de absolute kern, de enige echte motor van de hele evolutietheorie is? Dat heb je waarschijnlijk nooit echt beseft. Maar het is van wezenlijk belang dat je het weet.

Het is dit: deze onvoorstelbaar grote hoeveelheid nieuwe informatie die van een vis een amfibie of van een reptiel een vogel maakt, komt volgens de evolutietheorie uit het niets. Ze ontstaat door toevallige veranderingen in de genen, mutaties genaamd.

Mutaties zijn foutjes die optreden
bij het dupliceren van de genen
tijdens de voortplanting.

Je zou kunnen zeggen dat je op je computer een programma hebt om tekst te verwerken. Dat programma wordt gekopieerd naar een andere
harde schijf (voortplanting is letterlijk kopieren van de genetische informatie van de ouders naar het nageslacht). Tijdens het kopieren is er ineens een stroomstoring, waardoor er een kleine wijziging optreedt in de informatie van het programma. Het gevolg is dat je ineens geen hoofdletters meer kunt typen in je programma. Dat illustreert een beetje wat een mutatie is.

Tijdens het dupliceren van de genen gebeurt er een foutje, waardoor de informatie van het nageslacht ietsjes anders is dan bij de ouders.

Precies op die manier werkt evolutie, zeggen evolutionisten. Onzichtbaar kleine, eencellige wezentjes hebben, door miljarden jaren heen, tijdens de voortplanting zodanig veel kopieerfoutjes ondergaan, dat ze volledig veranderd zijn tot zeer complexe meercellige wezens.

Door ontelbare mutaties werden er
duizelingwekkende hoeveelheden
nieuwe informatie toegevoegd.

Blinde, doofstomme, eencellige organismen werden per ongeluk, door mutaties, intelligente mensen, die kunnen praten, schrijven, zingen, dansen, vrijen, lachen en ontzettend veel meer.

Dat is de essentie van de evolutietheorie.

Op die manier zijn uit de meest basale eencelligen de uiterst complexe organismen voortgekomen, zoals de dolfijn, leeuw, buffel, giraf, pauw, arend, rozen, fruitbomen, alle soorten groente, enz.

Natuurlijke selectie zorgde ervoor dat enkel de mutaties bewaard bleven die zinvol bleken te zijn. Nutteloze of schadelijke mutaties werden zogezegd weggefilterd, door overleving van de sterkste.

Dat is werkelijk de kern van evolutie.

Weet je wat pas bizar is?
Nu moet je je even schrap zetten, want wat je hieronder gaat lezen, kan als een hevige schok overkomen…

Al eeuwen lang is de mensheid intensief bezig met onderzoek van de natuur. Er zijn intussen zeer uitgebreide labo’s, met alle mogelijke technische middelen. Er worden miljoenen euro’s gepompt in wetenschappelijk onderzoek en honderden universiteiten wereldwijd zijn zeer actief.

Maar ondanks al het uitgebreide onderzoek, tientallen jaren lang, door duizenden geleerden, heeft men in werkelijkheid (let op!) nog nooit een mutatie ontdekt die inderdaad doet wat evolutie beweert: nieuwe, zinvolle informatie aan een organisme toevoegen.

Heb je het goed gelezen? De motor van de evolutietheorie is dat door mutaties nieuwe, nuttige informatie is toegevoegd aan planten en dieren. Maar in alle eeuwen van onderzoek in de natuur heeft geen enkele natuurkundige ooit zo’n soort mutatie waargenomen!

Zit je nog op je stoel?

De enige mutaties die bekend zijn, zijn mutaties die de informatie in de genen lichtjes wijzigen of mutaties die informatie laten verdwijnen. Maar dat zijn niet het soort mutaties die nodig zijn voor evolutie. De informatie moet niet verdwijnen of veranderen. Nee, er moet compleet nieuwe informatie komen. Dat soort mutaties heeft men nog nooit waargenomen.

Kun je dat geloven?

Mutaties die nieuwe informatie toevoegen, zijn de absolute basis, de motor, de kracht van evolutie. En juist dat soort mutaties is in werkelijkheid nog nooit waargenomen…

Het is bijna te bizar om te kunnen geloven. En toch is het de werkelijkheid. Geen enkele evolutionist, hoe vurig en zelfverzekerd ook, zal deze realiteit kunnen ontkennen. Het is een basisgegeven. En het is een feit dat de evolutietheorie volslagen verplettert. Wat voor indrukwekkende documentaires, tentoonstellingen en studiemateriaal er ook worden geproduceerd. Het blijkt fundamenteel een volslagen onmogelijkheid te zijn.

Als alle leven op aarde ontstaan is
door mutaties die informatie toevoegen,
dan zouden we dat soort mutaties
over heel de wereld in een
overdonderende hoeveelheid
moeten aantreffen.

Want dan is dat het meest werkzame fenomeen op aarde, dat al miljarden jaren massal is voorgekomen, bij alle miljoenen soorten planten en dieren.

Het ijskoude feit dat nergens op heel onze planeet zo’n soort mutatie ooit werd waargenomen, moet toch bij elk gezond denkend mens een aantal belletjes laten rinkelen?

Hoe kan iemand die dat feit beseft,
nog geloven in de evolutietheorie?

Het verklaart waarom steeds minder wetenschappers evolutie willen verdedigen. Het verklaart ook waarom sommige deskundigen uitspraken doen als:

‘Evolutie is een sprookje voor volwassenen’
Prof. Louis Bounoure (was president van de Vereniging voor Biologie te Straatsburg, directeur van het Straatsburg Zoölogisch Museum, en onderzoeksdirecteur aan het Franse Nationale Centrum.)

‘In de toekomstige geschiedenisboeken
zal evolutie als de grootste dwaasheid
van de mensheid beschouwd worden’.
Malcolm Muggeridge (wereldberoemd journalist en filosoof).

Maar je hoeft geen wetenschapper te zijn om dat te beseffen. Ikzelf ben geen wetenschapper, maar een denker, een schrijver, een ontwerper, die gewoon zijn gezond verstand gebruikt en die het lef heeft om niet zomaar alles te slikken wat me door de massa ingelepeld wordt.

Ik ben iemand die de moed heeft om zelf na te denken en die zelf gaat zoeken naar de feiten achter de schermen van het mooie museum met al zijn oogverblindende trucs en special effects. Ik wil weten wat echte waarheid is. Niet wat men me wil opdringen, op school, in mijn cultuur of in de media.

Ik wil jou ook uitdagen om geen kuddedier te zijn, dat zijn denken laat programmeren door een veedrijver. Laat je verstand werken! Zoek antwoorden. Wees moedig en durf eerlijk te zijn.

Hieronder een samenvatting van
drie fundamentele feiten omtrent evolutie:

Feit: systemen onstaan nooit vanzelf, want er is intellect voor nodig, die informatie bezit en kracht om de onderdelen te ordenen.

Feit: informatie ontstaat nooit uit het niets.
Ze heeft altijd een bron nodig.

Feit: Alle bekende mutaties zijn ofwel neutraal ofwel schadelijk voor het organisme. Ze veranderen of vernietigen bestaande informatie.
Mutaties die nieuwe informatie toevoegen zijn onbestaande.

2 reacties op “Mutaties leveren geen informatie”

 1. admin zegt:

  Het is jammer dat onderbouwingen (of desnoods verwijzingen daar naar) ontbreken. Misschien niet het meest relevante, maar laten we nu het volgende nemen:

  Men heeft ook ontdekt dat deze informatie oneindig veel complexer en volmaakter is, dan alle computers op aarde samen ooit kunnen verwerken. De hoeveelheid informatie die onze genen bevatten, is duizelingwekkend. Alle harde schijven ter wereld zijn te klein om deze data te bevatten.

  Een enkele levende cel bevat al
  zoveel informatie als duizend boeken
  van elk vijfhonderd pagina’s.

  Bedenk even dat het menselijk lichaam
  alleen al zo’n zestig biljoen cellen bevat!

  Het laatste is niet zo relevant, want het DNA is in al die cellen hetzelfde, dus de hoeveelheid informatie neemt daardoor niet toe. Duizend boeken met 500 pagina’s kunnen met gemak op 1 harde schijf. Dus die bewering dat dit zo complex zou zijn valt reuze mee. Misschien tekenend voor de onnauwkeurigheid van de beweringen. In ieder geval reden voor mij om ze met heel wat korrels zout te nemen.

 2. Roderik zegt:

  Als alle leven op aarde ontstaan is
  door mutaties die informatie toevoegen,
  dan zouden we dat soort mutaties
  over heel de wereld in een
  overdonderende hoeveelheid
  moeten aantreffen.

  Ik zit niet heel erg in de materie, maar zou hier het Butterfly-effect van toepassing kunnen zijn? Dat een kleine genetische aanpassing wellicht tot aanzienlijke genetische veranderingen leidt. Bovendien verdwijnen genetische aanpassingen die niet tot verbeterde overleving leiden vanzelf. Is het volgens de evolutietheorie dan wel zo dat er veel meer soorten zouden moeten zijn? Volgens mijn niet.

  Dat er door sommige mensen te veel waarde wordt gehecht aan de evolutietheorie ben ik wel met de auteur eens. Sommige mensen trachten het tot een religie te verheffen die allerlei antwoorden zou verschaffen op levensvragen. En dat is het natuurlijk niet. En met de oerknal heeft de evolutietheorie ook niets te maken.

Reageren op het artikel


Thema 'Met of zonder God' is gemaakt door freelance php ontwikkelaars. Ook een php programmeur inhuren.
RSS feed RSS reacties feed Log in