Bestaat God – De Grote Vragen

varia Reactie toevoegen

Bestaat God? Een antwoord op deze fundamentele vraag is een eerste vereiste om de andere grote vragen in het leven te kunnen beantwoorden: Waar kwamen we vandaan? Waarom zijn we hier? Dienen we een doel? Hebben we enige intrinsieke waarde? Wat gebeurt er als we doodgaan? Het vraagstuk over het bestaan van God is fundamenteel.

Bestaat God – Een Filosofische Kwestie
Voordat we de vraag “Bestaat God?” kunnen beantwoorden moeten we eerst met onze filosofische predisposities afrekenen. Als ik bijvoorbeeld al volledig ben toegewijd aan het filosofische idee dat er niets buiten het natuurlijke domein kan bestaan (dat wil zeggen, er bestaat geen bovennatuurlijke God), dan zou geen enkele hoeveelheid bewijs mij van het tegendeel kunnen overtuigen. Het stellen van de vraag “Bestaat God?” zou zinloos zijn. Mijn antwoord op deze vraag zou zijn “Nee, hij bestaat niet”, ongeacht of God nu daadwerkelijk wel of niet bestaat. De vraag zou vanuit het standpunt van bewijsvoering onmogelijk te beantwoorden zijn, gewoonweg omdat alles wat God al ooit zou kunnen hebben gedaan (dat wil zeggen, elke bovennatuurlijke handeling die als bewijs voor Zijn bestaan zou kunnen dienen) van de hand zou moeten worden gewezen in termen van natuurlijke oorzaken, niet omdat we weten wat die natuurlijke oorzaken mogelijkerwijs zouden kunnen zijn, maar gewoonweg omdat er niet wordt toegestaan dat een bovennatuurlijke God zou kunnen bestaan!

Dr. Richard Lewontin, de Alexander Agassiz Professor in de Zoölogie aan de Universiteit van Harvard, zei dit als volgt: “Het is niet zo dat de methoden en de instituties van de wetenschap ons op de een of andere manier dwingen om een materiële verklaring van de fenomenale wereld te accepteren, maar, integendeel, dat we door een a priori loyaliteit aan materiële oorzaken worden gedwongen om een onderzoeksapparaat en een verzameling van concepten te scheppen die materiële verklaringen voortbrengen, ongeacht hoe deze tegen de intuïtie ingaan, ongeacht hoe raadselachtig deze voor de niet-ingewijden lijken. Bovendien is dat materialisme absoluut, want we kunnen geen Goddelijke Voet in de deur toelaten” (Richard Lewontin, “Billions and Billions of Demons”, oftewel “Miljarden en Miljarden Demonen”, New York Review of Books, 9 Januari, 1997, p. 28).

Aan de andere kant, als ik neutraal zou zijn en ik geen “a priori loyaliteit” aan een bepaald wereldbeeld zou hebben (of dit nu naturalistisch of iets anders is), dan zou de vraag “Bestaat God werkelijk?” helemaal niet zinloos zijn. Het zou veeleer de eerste stap zijn in een objectieve en betekenisvolle zoektocht naar de ultieme waarheid. Onze bereidheid om de vraag met een open geest te stellen is fundamenteel voor ons vermogen om de waarheid achter het antwoord te ontdekken. Dus allereerst moet je, voordat je de vraag ook maar stelt, beslissen of je werkelijk bereid bent om het antwoord te accepteren.

Bestaat God – Dingen om te Overwegen
Wanneer je er klaar voor bent om de vraag “Bestaat God?” te stellen, dan zijn hier enkele observaties om te overwegen in je zoektocht naar een objectief antwoord:

* Ontdekkingen in de astronomie hebben aangetoond dat er geen twijfel mogelijk is dat het universum feitelijk een begin had. Er bestond een enkel scheppingsmoment.
* Vooruitgangen in de moleculaire biologie hebben uitgestrekte hoeveelheden informatie onthuld die in elke levende cel zijn gecodeerd, en moleculaire biologen hebben op het moleculaire niveau vele duizenden fraai ontworpen machines ontdekt. Informatie vereist een intelligentie en ontwerp vereist een ontwerper.
* Bio-chemici en wiskundigen hebben de kans berekend dat het leven op natuurlijke wijze via niet-intelligente processen zou ontstaan. Deze kans is waanzinnig klein. Wetenschappers weten feitelijk nog niet eens zeker of leven wel op natuurlijke wijze via niet-intelligente processen kan evolueren. Als het leven niet door toeval ontstond, hoe ontstond het dan wel?
* Er bestaat orde in het universum vanwege de natuurwetten. Waar kwamen deze wetten vandaan en welk doel dienen zij?
* Filosofen zijn het er over eens dat een bovennatuurlijke Wetgever de enige plausibele verklaring is voor een objectieve morele standaard. Welnu, vraag jezelf eens af of je in goed en fout gelooft en waarom. Wie gaf je je geweten? Waarom bestaat het?
* Mensen van elk ras, geloofsovertuiging, huidskleur, en cultuur, zowel mannen als vrouwen, jong en oud, wijs en dom, van de opgeleiden tot de onwetenden, beweren dat zij persoonlijk iets bovennatuurlijks hebben ervaren. Wat worden we dan verondersteld te doen met deze talrijke meldingen van goddelijke genezing, profetische onthullingen, verhoorde gebeden, en andere miraculeuze fenomenen? Onwetendheid en voorstellingsvermogen kunnen hierin weliswaar een rol spelen, maar is er wellicht iets meer?

Als je nieuwsgierigheid geprikkeld is en je hebt een verlangen om deze kwestie dieper te onderzoeken, dan raden we je aan dat je het assortiment aan zogenaamde Heilige Boeken die in de wereld bestaan eens onder de loep neemt. Als God bestaat, heeft Hij zichzelf dan aan ons onthuld? En als Hij Zichzelf aan ons onthuld heeft, dan bestaat Hij zeker…

Bron: Allaboutphilosophy.org (AllAboutGOD.com)

Reageren op het artikel


Thema 'Met of zonder God' is gemaakt door freelance php ontwikkelaars. Ook een php programmeur inhuren.
RSS feed RSS reacties feed Log in